Programy UE

Krimpen a/d iJssel

KOŚCIAN - KRIMPEN A/D IJSSEL (HOLANDIA)

Data podpisania umowy:

30.05.1994

Podstawa prawna:

Uchwała nr XLIV/417/94 z dnia 26.05.1994 r. w sprawie wyrażenia woli zawarcia umowy o partnerstwie miast Kościana, Krimpen a/d Ijssel i Nederlek

Zakres współpracy:

  1. Wymiana kulturalna, w szczególności między muzeami, towarzystwami regionalnymi i innymi organizacjami oraz zespołami. Wymiana chórów, grup strażackich
  2. Wymiana uczniów i młodzieży
  3. Rozwój kontaktów między drużynami, sportowcami, chórami i orkiestrami
  4. Współpraca w dziedzinie gospodarki komunalnej (planowanie miejskie, ochrona pomników, rozwiązania sanitarne, gospodarka wodna, stosowanie nowoczesnych technologii)
  5. Wymiana gospodarcza w dziedzinie rzemiosła, handlu, przemysłu i drobnej wytwórczości
  6. Spotkania oficjalnych delegacji władz miejskich

Adres strony internetowej:

http://www.krimpenaandenijssel.nl/