Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Ruszkiewicz
Przewodniczący Rady Miejskiej

Dyżury: poniedziałek, godzina 14.30-16.00
tel. 65 512 13 50
fax 65 512 27 00
e-mail: rada@koscian.pl