Programy UE

Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie

Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie świadczy usługi informacyjne i szkoleniowe, zgodnie ze standardem usługi informacyjnej i szkoleniowej oraz niestandaryzowane usługi doradztwa finansowego.

Biuro Stowarzyszenia
Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie
ul. Dworcowa 1, 64-000 Kościan
(budynek dworca PKP, I piętro)

tel. 65 512 77 83
kom. 797 508 207
e-mail: biuro@owp.koscian.net

Więcej informacji w powyższym zakresie na stronie:

https://www.owp.koscian.net/kontakt.html