Programy UE

Opłata adiacencka

W załączeniu znajduje się informacja o zasadach opłaty adiacenckiej obowiązującej na terenie Gminy Miejskiej Kościan.