Programy UE

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy Domowej

1) Aleksandra Kostrzewska – przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie;

2) Katarzyna Ciesielska - przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie;

3) Rafał Piasecki - przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie;

4) Lidia Ziegler - przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, obsługa organizacyjno – techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego i grup diagnostyczno - pomocowych;

5) Ireneusz Krzysiak - przedstawiciel Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kościanie;

6) Radosław Nowak – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Kościanie;

7) Katarzyna Taciak - przedstawiciel placówki oświatowej w Kościanie, pedagog;

8) Anna Kauch – Galusik - Kurator sądowy Sądu Rejonowego w Kościanie;

9) Alicja Dudarska – przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie;

10) Maria Urbańska – przedstawiciel Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.