Harmonogramy

Harmonogram odbioru odpadów

1. Odpady niesegregowane:

http://selekt.czempin.pl/asp/pliki/Deklaracja/harmonogram_miasto_koscian_2018_niesegregowane.pdf

2. Odpady segregowane (w tym wielkogabarytowe i zielone):

http://selekt.czempin.pl/asp/pliki/Druki/harmonogram_miasto_koscian_2018_segregowane.pdf

Odbiorem odpadów komunalnych z terenu miasta Kościana zajmuje się firma Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o. Odział Kościan, ul. Łąkowa 5, telefon (65) 5 12 29 86.

3. Poza ww. terminami odbioru odpady dostarczyć można do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Bonikowie - teren dawnego składowiska odpadów

Punkt czynny jest w następujące dni tygodnia:

w środy od godz. 10.00 do 16.00

w soboty od godz. 8.00 do 16.00

Odpady do PSZOK dostarczyć należy we własnym zakresie

Regulamin PSZOK

http://selekt.czempin.pl/asp/pl_start.asp?typ=1&sub=0&menu=46&artykul=56&akcja=artykul

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości położonych na terenie miasta Kościana przyjmowane są w Urzędzie Miejskim  Kościana, al. Tadeusza Kościuszki 22, pokój 122, telefon (65) 5 12 18 38.

Więcej  informacji na temat gospodarki odpadami

Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” z siedzibą w Czempiniu

Czempiń ul. Kościańskie Przedmieście 2B, 61 2826303, 61 2823358

http://selekt.czempin.pl/asp/pl_start.asp?ref=1&typ=8&menu=30&strona=1