Programy UE

Burmistrzowie Kościana

Burmistrzowie Kościana po odrodzeniu samorządu w Polsce w 1990 roku


Aleksander Józef Heller

1990-1994

*1950 Poznań

Radny: I, III, IV, V, VI i VII kadencji. Członek i przewodniczący Komisji Budżetu
i Finansów, członek Komisji Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska, członek Komisji Rewizyjnej w latach 1990-1994 burmistrz Kościana. Wykształcenie wyższe. Absolwent Politechniki Poznańskiej - Wydział Budownictwa Lądowego, mgr inżynier urządzeń sanitarnych i komunalnych. Pracował w Przedsiębiorstwie Budownictwa Rolniczego w Kościanie - kierownik działu przygotowania produkcji, obecnie na emeryturze. Prowadzi prywatną działalność w zakresie projektowania, nadzoru
i koordynacji robót instalacji sanitarnych. Członek Ligii Miejskiej Kościana, później Stowarzyszenia Porozumienie Ziemia Kościańska. Jako burmistrz postawił sobie następujące cele: wprowadzenie prawnych zmian funkcjonowania organizmu miejskiego w nowych warunkach ustrojowych, opracowanie statutu miasta, uporządkowanie i rozwiązanie problemów komunikacyjnych, tj. miejsc parkingowych i strefy parkowania. Stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju małych i dużych podmiotów gospodarczych, ściąganie kapitału zewnętrznego dla zapewnienia miejsc pracy dla mieszkańców Kościana. Zainteresowania: turystyka i historia Ziemi Kościańskiej.

 

Jerzy Edmund Bartkowiak

1994-1998 i 2002-2006

*1949 Maksymilianowo

Radny: I, II i III kadencji. Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Spraw Komunalnych i Budowlanych, członek Komisji Budżetu i Finansów, członek Komisji Planowania, Działalności Gospodarczej i Rozwoju Miasta, członek Komisji Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska, członek Komisji Spraw Społecznych. W latach 1994-1998 i 2002-2006 burmistrz Kościana. Wykształcenie wyższe, inżynier budownictwa. Absolwent Technikum Geodezyjno-Drogowego w Poznaniu
i Politechniki Poznańskiej (budownictwo lądowe – konstrukcje budowlane
i inżynierskie). Ukończył także studium prawno-samorządowe w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Był dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Kościanie
i właścicielem firmy handlowej. Działacz społeczny. Członek kościańskiego Bractwa Kurkowego i Rotary Club oraz Stowarzyszenia im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
w Poznaniu. Laureat wyróżnienia „Wiadomości Kościańskich” w kategorii „Dobry Gospodarz” za 1997 rok w uznaniu inicjatyw służących rozwojowi miasta i za konsekwencję w ich realizowaniu. Do osiągnięć, w których miał swój osobisty udział jako burmistrz zalicza m.in.: budowę stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków, rozbudowę składowiska odpadów komunalnych, budowę hal sportowych przy Szkole Podstawowej nr 4 oraz Szkole Podstawowej nr 2 w Kościanie i Domu Dziennego Pobytu przy Ośrodku Pomocy Społecznej, a także kanalizacji sanitarnej na
os. Gurostwo, pływalni krytej, sztucznego lodowiska oraz mieszkań socjalnych przy
ul. Gostyńskiej w Kościanie. Zainteresowania: turystyka, praca na działce, biegi długodystansowe, czytanie książek.

 

Mirosław Woźniak

1998-2002

*1958 Lubartów

Radny V kadencji (wygaśnięcie mandatu, 11 października 2007 r.). W latach 1998-2002 burmistrz Kościana. Wykształcenie: wyższe, absolwent Akademii Ekonomicznej
w Poznaniu, magister ekonomii. Studiował także w Lipsku i Barcelonie. W latach 1983-1984 inspektor kontroli resortowej w Ministerstwie Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego w Warszawie, 1985-2006 pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Poznańskiej. Później Pełnomocnik Starosty Kościańskiego ds. Integracji Europejskiej - koordynował prace związane z wykorzystaniem funduszy unijnych na terenie powiatu kościańskiego i współpracę gmin powiatu z zagranicznymi partnerami. Właściciel, następnie wspólnik, firmy konsultingowej specjalizującej się w doradztwie finansowo-podatkowym. Od 1998 roku licencjonowany doradca podatkowy. Współzałożyciel Stowarzyszenia Drogi Ekspresowej „Piątka” Poznań – Południowa Granica Państwa. Autor koncepcji i redaktor naczelny dwutygodnika „Kościańska Gazeta Samorządowa”. Pilot wycieczek do Azji Południowo-Wschodniej. Współautor czterech podręczników akademickich z zakresu ekonomii oraz kilkudziesięciu artykułów prasowych. Kierował przygotowaniami i przeprowadzeniem emisji obligacji komunalnych dla Kościana (pierwsze w historii miasta). W 2001 roku doprowadził do podpisania umowy partnerskiej między Kościanem a Istrą (Rosja). Odznaczony m.in.: Srebrnym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa oraz dwukrotnie wyróżniony w konkursie „Wielkopolski Burmistrz Roku”.

 

Michał Jurga

2006-2018

* 1951 Kościan

Radny II kadencji. Członek Komisji Spraw Społecznych, członek Komisji Planowania, Działalności Gospodarczej i Rozwoju Miasta. W latach 1994-1996 wiceprzewodniczący rady. Od 2006 do 2018 roku burmistrz Kościana. Wykształcenie wyższe, magister historii. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie
i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nauczyciel. Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie (1976-1993), wicekurator Oświaty i Wychowania w Lesznie (1993–1998), dyrektor leszczyńskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Poznaniu (1999–2002). Wiceprzewodniczący Sejmiku Samorządowego Województwa Leszczyńskiego. Długoletni radny powiatowy, wicestarosta kościański (2002-2006). Obecnie członek Zarządu Powiatu. Działacz społeczny. Założyciel i kanclerz Kościańskiego Uniwersytetu III Wieku. Współzałożyciel i wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Porozumienia Ziemia Kościańska. Członek honorowy Stowarzyszenia Chrześniaków Prezydenta Ignacego Mościckiego. Przewodniczący Powiatowego Zespołu Ochrony Pamięci Walki
i Męczeństwa „Wierni Niepodległej” przy Staroście Kościańskim. Odznaczony
m.in. Medalem „Pro Patria”. Zainteresowania: publicystyka społeczno-gospodarczo-polityczna, sport, szczególnie narty.

 

Piotr Andrzej Ruszkiewicz

Wybrany na kadencję 2018-2023

*1960 Kościan

Radny: IV, V, VI, VII i VIII kadencji. Członek komisji Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska. W latach 2002-2004 wiceprzewodniczący rady, a od 2006 do 2018 roku przewodniczący rady. Od 2018 roku burmistrz Kościana. Wykształcenie wyższe, magister ekonomii, absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu – Wydział Ekonomiki Produkcji i Obrotu, specjalność ekonomika handlu. W latach 1990-2018 własna działalność gospodarcza: firma Ruszkiewicz-Ruszkiewicz s.c. W latach 1985-1998 pracownik Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Kościanie. Wiceprezes Stowarzyszenia Kupców Ziemi Kościańskiej; w latach 2006-2018 przewodniczący Rady Społecznej Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie. Członek i wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie. Członek Stowarzyszenia Porozumienie Ziemia Kościańska – pełnomocnik koła w Kościanie. Przewodniczący Komitetu Honorowego Obchodów Stulecia Sportu w Kościanie. Jest pomysłodawcą wybicia dukatów kościańskich, koncepcji „taksówki dla seniora”, wznowienia wydawnictwa „Kalendarium Miasta Kościana” i współorganizatorem Turnieju Tenisowego im. Senatora II RP Władysława Feliksa Radomskiego. Uhonorowany m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi, odznaką „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”, medalem „Pro Patria”, srebrną odznaką Polskiego Związku Koszykówki, srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa, srebrną Honorową Odznaką Przyjaciół Harcerstwa. Zainteresowania: sport (były zawodnik sekcji koszykówki Międzyzakładowego Kolejowego Klubu Sportowego „Obra” Kościan, obecnie członek Basket Club Obra); turystyka, książki historyczne, publicystyka gospodarcza, regionalizm.