Programy UE

Śmigielska - wlot

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Śmigielskiej przy wlocie do miasta Kościana

Uchwała nr XI/105/07 Rady Miejskiej Kościana z dnia 13 sierpnia 2007 r. (Dz.U. Województwa Wielkopolskiego z dnia 15.10.2007 r. nr 147 poz. 3215)