Programy UE

Aktualności

DZIAŁANIA GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN
NA RZECZ TWORZENIA
GMINNEGO SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ

________________________________________________________________________________

 

 Jednym z głównych celów Programu jest „Zmiana postaw społecznych i uwrażliwianie na temat zjawiska przemocy” przy wykorzystaniu kampanii społecznych.


KAMPANIA SPOŁECZNA
OTWÓRZ OCZY - STOP PRZEMOCY!W dniu 28 listopada 2023 r. w Kościańskim Ośrodku Kultury odbyła się konferencja "Otwórz Oczy Stop Przemocy" realizowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie w partnerstwie z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej Gminy Miejskiej Kościan przy wsparciu organizacyjnym naszych niezawodnych wolontariuszy.
Konferencja jest początkiem Kampanii Społecznej planowanej na lata 2023 - 2024.
Celem kampanii jest uwrażliwienie społeczności lokalnej na krzywdę i przemoc domową oraz promowanie postawy nieagresywnej.
Konferencja obejmowała 2 panele: dla młodzieży oraz dla seniorów.
W pierwszym panelu młodzież miała okazję spotkać się z Panią Heleną Strzałkowską, Dyrektorem Młodzieżowego Centrum Profilaktyki "Alternatywa" w Lesznie oraz Panem Piotrem Plichtą pseudonim Poison, artystą i profilaktykiem.
W drugim panelu seniorzy wysłuchali prelekcji Pani Barbary Wojtaszek z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu pt. "Osoba starsza uwikłana w przemoc domową - rzeczywistość i dalej?" oraz prelekcji mł. asp. Pani Pauliny Piechowiak z Komendy Powiatowej Policji w Kościanie pt. "Bezpieczeństwo seniorów w życiu codziennym oraz przeciwdziałanie przemocy wobec osób starszych". Seniorzy mieli też okazję wziąć udział w projekcji filmu "Johnny," która poprzedzona była prelekcją przeprowadzoną przez edukatora medialnego Pana Łukasza Nieradko.