Programy UE

Badanie potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym

Departament Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu obecnie prowadzi badanie potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym na potrzeby przygotowania rozkładu jazdy pociągów 2021/2022.

Szczegółowe informacje w tym zakresie oraz sposób składania wniosków w ramach badania został opisany na stronie: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (umww.pl)