Programy UE

28 marca 2024

Będziemy sadzić drzewa w parku!

Urząd Miejski Kościana uzyskał dofinansowanie w wysokości ponad 166 tysięcy złotych na zwiększenie różnorodności gatunkowej drzewostanu w parku miejskim.

- Będziemy sadzić w parku miejskim drzewa z gatunków rodzimych, zwiększając różnorodność drzewostanu. Pozyskaliśmy na ten cel środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Dotacja pokryje 80 procent wartości całego przedsięwzięcia - mówi Piotr Ruszkiewcz, burmistrz Kościana. 

Dotacja na zadanie „Zwiększenie różnorodności gatunkowej drzewostanu w Parku Miejskim im. Kajetana Morawskiego w Kościanie” wynosi 166.460 zł.

Projekt przewiduje wprowadzenie nowych nasadzeń drzew o charakterze naturalistycznym, wzbogacających i różnicujących obecnie występujące na terenie Parku Miejskiego ubogie zbiorowiska roślinne zdominowane przez klon zwyczajny.

- Sadzić będziemy gatunki rodzime takiej jak klon polny, klon tatarski, jarząb pospolity, jarząb mączny, leszczyna turecka, buk pospolity, dąb bezszypułkowy i jabłoń jagodowa - wylicza burmistrz.