Programy UE

Dodatek węglowy

Gospodarstwa domowe, w których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel, otrzymają jednorazowy dodatek węglowy. Jednorazowy dodatek węglowy wynosi 3 tys. zł, a otrzymają go osoby ogrzewające swoje domy i mieszkania węglem.

Dodatek węglowy - dla kogo?

Dodatek węglowy będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, w których głównym źródłem ogrzewania jest, zasilane paliwem stałym (węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego), jedno z następujących źródeł:

kocioł na paliwo stałe,
kominek,
koza,
ogrzewacz powietrza,
trzon kuchenny,
piecokuchnia,
kuchnia węglowa,
piec kaflowy na paliwo stałe.
Do wypłaty dodatku niezbędny jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dodatku nie będą mogły otrzymać gospodarstwa domowe, które korzystały z paliwa stałego zakupionego po cenie i od przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych, w związku z sytuacją na rynku tych paliw.

Dodatek węglowy będzie wypłacany dla gospodarstwa domowego. Jeśli wniosek złoży kilku jego członków, zostanie on przyznany pierwszemu z wnioskodawców.

Wnioski o dodatek węglowy - gdzie i kiedy można je składać?

Wnioski o dodatek węglowy będzie można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 7:00 do 15:00 (ul. Bernardyńska 2, pokój nr 6 ) do 30 listopada 2022r.  Można będzie to zrobić osobiście lub przez internet (przez epuap - po opatrzeniu wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego). Wnioski złożone po 30 listopada 2022 roku nie będą rozpatrywane.

Dodatek będzie wypłacany w ciągu 30 dni od złożenia wniosku.

Wnioski do pobrania na stronie OPS Kościan.