Programy UE

Dotacje na żłobki i kluby malucha

Miejscowość: Kościan
Miejsce: OWP
Data zakończenia: 2019-05-20
Organizator: OWP

Dotacje na żłobki i kluby malucha – bezpłatne spotkanie informacyjne 20.05.2019 Poznaj możliwości uzyskania wsparcia na żłobki i kluby malucha ze środków Unii Europejskiej Zapraszamy na bezpłatne szkolenie: „Fundusze europejskie na żłobki i kluby malucha” do Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie, ul. Dworcowa 1 (budynek dworca PKP, I piętro) 20.05.2019 r. (poniedziałek) w godz. 10.00-12.00

Zapraszamy na spotkanie informacyjne, którego celem jest przedstawienie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej, dla osób chcących pozyskać fundusze na żłobki i kluby malucha. Spotkanie poprowadzą konsultanci Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Lesznie.

Podczas spotkania omówione zostaną: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 (poddziałanie 6.4.1. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi), Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 2.1 - Równość szans kobiet i mężczyzn, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego), rządowy program Maluch +. Podczas spotkania przedstawiona zostanie również oferta Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Lesznie. Na spotkanie zapraszamy szczególnie te podmioty, które do tej pory nie pozyskiwały środków na to poddziałanie w ramach WRPO 2014+.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie załączonego formularza zgłoszeniowego do 20 maja 2019 r.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 65 512 77 83 i 797 508 207.

Zapraszamy!

Ośrodek Wspierania
Przedsiębiorczości w Kościanie