Gminny Program Rewitalizacji

Uchwalono GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH I POPRZEMYSŁOWYCH DLA MIASTA KOŚCIANA NA LATA 2017-2027.

W załącznikach program.