Informacja wieczyste użytkowanie

Burmistrz Miasta Kościana informuje, o możliwości skorzystania z bonifikat przy uiszczaniu opłaty za przekształcenie prawa użytkownika wieczystego.

Wysokość bonifikat wynosi:

a)    70 % dla wszystkich użytkowników, którzy złożą zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty przekształceniowej,

b)   99 % dla użytkowników, którzy złożą oświadczenie o udzielenie bonifikaty wraz z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub kserokopią karty dużej rodziny.

Informacji w tej sprawie udziela Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego, pokój nr 1, tel. (65) 512 11 11 wew. 105.