Programy UE

Komunikat Burmistrza Miasta Kościana z dnia 28.02.2022

Szanowni Państwo, Od pierwszych godzin wojny na Ukrainie odbieram dziesiątki telefonów od mieszkańców Kościana organizujących pomoc dla obywateli Ukrainy. Za wszelkie podejmowane inicjatywy serdecznie dziękuję. Samorząd miasta na bieżąco śledzi rozwój wydarzeń i pozostaje w kontakcie z instytucjami organizującymi pomoc.

Dziś spotkałem się ze współpracownikami z Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych m.in. z Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg, Kościańskiego Ośrodka Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji aby ustalić zasady koordynacji działań wobec możliwego napływu uchodźców.

O bieżących działaniach samorządu i podejmowanych inicjatywach w zakresie pomocy Ukraińcom będę Państwa na bieżąco informował.

 • Trwają przygotowania do utworzenia punktu informacyjnego dla mieszkańców z Ukrainy przebywających na terenie Kościana, który będzie mieścił się w Klubie Integracji Społecznej przy ul. Bernardyńskiej.

 • Samorząd Miasta Kościana rozpoczął przygotowania organizacyjnie do możliwości przyjęcia uchodźców z Ukrainy, urządzane są mieszkania będące w zarządzie MZGMiD w Kościanie. Rozlokowaniem uchodźców w punktach na terenie Wielkopolski będzie zajmował się Wojewoda.

 • Poprosiłem dyrektorów szkół, aby pedagodzy, terapeuci, psychologowie oraz nauczyciele byli gotowi w tym trudnym czasie udzielić potrzebującym uczniom wsparcia i pomocy, tak aby nie zostali sami ze strachem i wątpliwościami w związku z trwającym konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

 • Miejskie instytucje kultury mają być przygotowane, aby zapewnić ofertę kulturalną dla sąsiadów z Ukrainy, którzy przybędą do Kościana, zwłaszcza dzieci, aby mogły się integrować.

 • Starosta Kościański wyznaczył punkt zbiórki darów dla Ukraińców mieszczący się w Kościanie przy ul. Gostyńskiej 38 (siedziba PCPR). Przekazane materiały zostają przewiezione do magazynu w Poznaniu, a następnie będą w sposób skoordynowany przekazywane na wschodnią granicę.

 • Tworzona jest baza osób gotowych przyjąć nieodpłatnie pod swój dach uchodźców z Ukrainy. Osoby, które mogą zapewnić na jakiś czas schronienie uciekającym przed wojną Ukraińcom, proszone są o kontakt z Hanną Grabus ze Starostwa Powiatowego w Kościanie pod numerem telefonu 65 512 08 25 wew. 28.

 • Osoby uciekające z Ukrainy przed konfliktem zbrojnym, które nie mają zapewnionego miejsca pobytu (noclegu) w Polsce, mogą udać się do punktu recepcyjnego. Otrzymają tam informacje na temat pobytu w Polsce, posiłek, podstawową opiekę medyczną, miejsce na odpoczynek oraz zostanie im wskazane tymczasowe zakwaterowanie. Punkt taki będzie dziś utworzony w Poznaniu.

 • Uruchomiona została specjalna strona internetowa https://pomagamukrainie.gov.pl/, na której przybyli do Polski mogą zgłaszać się po pomoc lub można zgłaszać chęć udzielenia pomocy przybyłym do Polski mieszkańcom Ukrainy.

 • Aktualne informacje dla obywateli Ukrainy są dostępne na stronie ua.gov.pl

 • Infolinia Wydziału Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu jest dostępna wyłącznie w sprawach dotyczących obywateli Ukrainy. Konsultanci udzielają informacji na temat pomocy dla obywateli Ukrainy po przekroczeniu polskiej granicy oraz dalszego pobytu w kraju - infolinia 61 850 87 77, czynna poniedziałek – piątek 8.00 – 20.00.

 • Od środy 2 marca przy darmowym Dziecięcym Telefonie Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12 dyżurować będzie psycholog biegle posługujący się językiem ukraińskim.

 

Z wyrazami szacunku,
Burmistrz Miasta Kościana
Piotr Ruszkiewicz