Programy UE

Kończy się przebudowa ulicy Żółtowskiego w Kościanie

Jednym z ostatnich zadań wykonanych w ramach tej inwestycji było posadzenie 15 sztuk klonów zwyczajnych (odm. Globosum).

Na ulicy Żółtowskiego wykonano już kanalizację deszczową, nawierzchnię z kostki betonowej, wraz ze zjazdami i zatokami postojowymi.

Zgodnie z podpisaną 7 marca 2022 roku umową Wykonawca zrealizuje inwestycję za kwotę brutto w wysokości 1 439 000,00 zł. 95% wartości wynagrodzenia (1.367.050,00 zł) finansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w pozostałej części ze środków Gminy Miejskiej Kościan.