Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019

Szczegóły w poniższym linku: 

http://bip.koscian.pl/koscianm/bip/ogloszenie-i-komunikaty/organizacje-pozarzadowe1.html