Programy UE

Miliony na inwestycje

13 czerwca w siedzibie Urzędu Miejskiego Kościana oraz Starostwa Powiatowego, burmistrz Piotr Ruszkiewicz otrzymał z rąk Posła Jana Mosińskiego oraz Ministra Jana Dziedziczaka potwierdzenie przyznanych środków finansowych dla Gminy Miejskiej Kościan z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości ponad 11 milionów złotych.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu bezzwrotne dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce.

Gmina Miejska Kościan uzyskała dofinansowanie na 3 wnioskowane zadania:

  • Budowa zadaszonych boisk wielofunkcyjnych z budynkami zaplecza socjalno-szatniowego i infrastrukturą towarzyszącą w Kościanie – 4.410.000 zł,
  • Przebudowa ul. Św. Ducha oraz ul. Bocznej w Kościanie – 4.697.493 zł,
  • Budowa oświetlenia energooszczędnego ulicznego i osiedlowego z systemem monitorowania – 1.903.500 zł.

Przyznane środki finansowe pozwolą na realizację kolejnych ważnych dla mieszkańców inwestycji na terenie Kościana. Bez otrzymanych dofinansowań nie bylibyśmy w stanie z własnych środków przeprowadzić wszystkich wskazanych powyżej inwestycji – stwierdza burmistrz Piotr Ruszkiewicz.