Obwieszczenia Wojewody Wielkopolskiego

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość  przejętą na rzecz Skarbu Państwa na cele inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie linii kolejowej E-59 Wrocław – Poznań na odcinku Kościan – Czempiń od km 111,250 do km 131,080.