Programy UE

Ogólnopolski Integracyjny Przegląd Teatralny Kościan 2018

Miejscowość: Kościan
Miejsce: KOK Kościan
Data zakończenia: 2018-05-18
Organizator: KOK

Przegląd adresowany jest do amatorskich teatrów ze szkół, placówek kulturalnych, stowarzyszeń, świetlic, warsztatów i innych.

Celem Przeglądu jest:

  • prezentacja dorobku artystycznego amatorskich teatrów dziecięcych i młodzieżowych,
  • ukazanie osób z niepełnosprawnością jako twórców kultury,
  • inspiracja i poszukiwanie nowych form pracy artystycznej i wychowawczej wśród zespołów,
  • wymiana doświadczeń pomiędzy zespołami i animatorami teatralnymi,
  • wzbogacanie osobowości młodego człowieka poprzez edukację teatralną,
  • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością intelektualną,
  • integracja zespołów podczas przeglądu oraz towarzyszących mu imprez kulturalnych.

 

Szczegóły w poniższym linku:

http://kok.koscian.pl/Ogolnopolski_Integracyjny_Przeglad_Teatralny_Koscian_2018_37339.html