Programy UE

Ograniczenie negatywnego zjawiska spożywania alkoholu

Komenda Powiatowa Policji w Kościanie informuje, że prowadzi działania mające na celu ograniczenie negatywnego zjawiska spożywania alkoholu w rejonie Kościoła Świętego Ducha. Powyższe związane jest ze skargami mieszkańców oraz zgłaszaniem problemu na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Wobec powyższego w ramach prowadzonych działań w miejsce zagrożone skierowane zostaną dodatkowe patrole Policji i Straży Miejskiej w celu ujawnienia sprawców wykroczeń oraz stosowania wobec nich przewidzianych prawem środków w celu poprawy bezpieczeństwa.