Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19

Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19 to pomoc finansowa dla organizacji, które zostały poszkodowane w wyniku epidemii koronawirusa. Celem Programu jest doraźne wsparcie instytucjonalne dla organizacji i pomoc przy inicjowaniu lokalnych działań, które mają służyć walce ze skutkami epidemii.

Szczegóły na stronie: https://niw.gov.pl/nasze-programy/program-covid-19/?fbclid=IwAR1xnQBkYFLcyVrqlxT8OVBNruB3caQDH0Y2d2fY9zzL07c0eJy48IgYVCs