Programy UE

11 grudnia 2023

Przetarg ustny na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej w Pelikanie

Burmistrz Miasta Kościana o g ł a s z a pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościan położonej w Pelikanie

Szczegóły w załączonym pliku