Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych.

Szczegółowe informacje w ponizszym linku:

http://bip3.wokiss.pl/koscianm/bip/ogloszenie-i-komunikaty/oswiata-kultura-sport.html