Programy UE

Sukcesja przedsiębiorstwa

Miejscowość: Kościan
Miejsce: OWP
Data zakończenia: 2019-02-13
Organizator: OWP Kościan

Sukcesja przedsiębiorstwa - jak ją zaplanować - szkolenie 13.02.2019r. Szkolenie skierowane do przedsiębiorców, którzy pragną pozyskać informacje dotyczące możliwości przekazania firmy następcom lub zaplanowania sukcesji. Szanowni Państwo Wszystkich przedsiębiorców, którzy pragną dowiedzieć się jak przeprowadzić lub zaplanować przekazanie firmy następcom, zapraszamy na szkolenie pod hasłem: „Sukcesja przedsiębiorstwa” 13 lutego 2019 r. w godz. 10.00-12.00 w Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie, ul. Dworcowa 1 (budynek dworca PKP, I piętro).

Celem szkolenia jest uświadomienie ryzyk związanych z brakiem planu przekazania firmy następcom oraz wskazanie możliwości zaplanowania przejęcia przedsiębiorstwa przez następców zarówno na wypadek przejścia właściciela firmy na emeryturę, jak i jego śmierci.

Na spotkaniu zostaną przedstawione możliwości takiego zaplanowania sukcesji przedsiębiorstwa, aby zapewnić sprawną kontynuację działalności. Ponadto zostaną omówione możliwości w zakresie podziału majątku przedsiębiorcy pomiędzy członków rodziny, aby uniknąć lub zminimalizować konflikty pomiędzy osobą przejmującą firmę a pozostałymi członkami rodziny.

Omówione będą charakterystyczne cechy poszczególnych form działalności gospodarczej (indywidualnej działalności, spółki cywilnej, spółek handlowych), które mają istotne znaczenie w przypadku sukcesji.

Na zakończenie uczestnicy zapoznają się z założeniami ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, która weszła w życie w dniu 25 listopada 2018 roku. Przedstawione zostaną zalety i wady tej ustawy, która w założeniu ma stanowić narzędzie zapewniające kontynuację działalności przedsiębiorstwa po śmierci przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG.

Spotkanie poprowadzi adwokat Łukasz Nowak z Adwokackiej Spółki Partnerskiej MSM w Lesznie.

Koszt szkolenia: 100,00 zł +23% VAT od 1 osoby.

Zgłoszenia przyjmujemy do 11 lutego 2019 roku do godz. 13:00 na załączonym formularzu zgłoszeniowym, który należy przesłać pod adresem e-mail: biuro@owp.koscian.net. Liczy się kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona.

Wpłaty należy dokonywać po otrzymaniu mailowego potwierdzenia o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu, które zostanie do Państwa przesłane przez koordynatora szkolenia.

Więcej informacji pod nr telefonu 65 512 77 83 / 797 508 207.

Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie