Programy UE

23 kwietnia 2024

Trwają Europejskie badania warunków życia ludności (EU-SILC).

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w okresie 22.04 – 28.06.2024 r. na terenie Państwa gminy, w wylosowanych gospodarstwach domowych, realizowane będzie badanie Europejskie badanie warunków życia ludności (EU-SILC).

Więcej o badaniach ankietowych realizowanych przez Główny Urząd Statystyczny na https://badania-ankietowe.stat.gov.pl 

Termin realizacji badania: 22.04. – 28.06.2024 r.

Metoda badania: 
 wywiad telefoniczny i bezpośredni realizowany przez ankietera statystycznego,
 samospis internetowy.

Kim jest ankieter statystyczny?
Ankieter statystyki publicznej nie jest osobą anonimową. Jest on pracownikiem urzędu statystycznego znajdującego się na terenie danego województwa. Każdy ankieter posiada legitymację służbową oraz upoważnienie do prowadzenia badań ankietowych zapisanych w Programie Badań Statystyki Publicznej na dany rok.

Jaki jest zakres zbieranych informacji:
 warunki mieszkaniowe;
 poziom i źródło dochodów;
 sytuacja materialna;
 stopień zaspokojenia podstawowych potrzeb;
 stan zdrowia;
 uczestnictwo w procesie edukacji oraz opiece formalnej nad dziećmi;
 aktywność ekonomiczna na rynku pracy.