ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ !!!

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lesznie prowadzi nabór i przyjmuje wnioski o powołanie do terytorialnej służby wojskowej na stanowiska w 125 batalionie lekkiej piechoty w Lesznie.

Do służby mogą zgłaszać się zarówno mężczyźni i kobiety, którzy odbywali służbę wojskową jak i osoby, które do tej pory nie posiadają żadnego przeszkolenia wojskowego. Najbliższy termin podstawowego 16 dniowego przeszkolenia to 29 listopad 2019r. Podstawowe warunki :

 Obywatelstwo polskie

 Orzeczona zdolność fizyczna i psychiczna do czynnej służby wojskowej

 Wiek między 18-55 rokiem życia (do 63 lat oficerowie i podoficerowie)

 Niekaralność za przestępstwa umyślne

Szczegóły w WKU oraz dzwoniąc na numer 261677222, 261677219 Wnioski można składać bezpośrednio w WKU w Lesznie ul. Zamenhofa 32 oraz przez platformie e-PUAP. Szczegóły na stronie internetowej WKU w Lesznie www.leszno.wku.wp.mil.pl w zakładce „Wojska Obrony Terytorialnej ”. Dokumenty jakie musisz nam dostarczyć:  wniosek (otrzymasz od nas na miejscu)

 świadectwo lub dyplom potwierdzający poziom wykształcenia

 dowód osobisty