Programy UE

SZKOLENIE DLA KADRY PRACUJĄCEJ Z MŁODZIEŻĄ Z RÓŻNYMI DYSFUNKCJAMI I ZAGROŻONĄ UZALEŻNIENIAMI

Data zakończenia: 2021-09-17

Program szkolenia -5 godzinny obejmuje: - informacje nt. środków psychoaktywnych, - rozpoznawanie i diagnoza sytuacji, w których dzieci i nastolatki oraz osoby dorosłe zażywają środki psychoaktywne oraz wykazują inne dysfunkcyjne zachowania (w tym autoagresywne), - działania wzmacniające utrzymywanie dysfunkcyjnych zachowań oraz zapobieganie im poprzez np.: dialog motywujący, pomoc młodzieży wykazującej zaburzenia zachowania

Dodatkowo superwizja dla osób chętnych do przedstawienia aktualnych sytuacji zagrażających zdrowiu fizycznemu i psychicznemu nastolatka. Superwizja będzie obejmowała przedstawienie sytuacji i dotychczasowych działań oraz możliwości dalszej pracy pedagoga/pracownika – we współpracy z rodzicami, innymi instytucjami, poradniami i organizacjami. Spotkania prowadzone przez 2 specjalistów psychoterapii uzależnień - Piotra Adamiaka i Helenę Strzałkowską.

17.09.2021 (piątek) w godz. 9.00 – 14.00 tj. w godz. 9.00-13.00 warsztaty grupowe,
w godz. 13.00-14.00 – zgłoszenia i superwizja pracy z młodą osobą i rodziną w określonej sytuacji związanej z tematyką (zgłoszoną indywidualnie)
17.09.2021 (piątek) w godz. 15.00 – 20.00 – tj. w godz. 15.00-19.00 warsztaty grupowe,
w godz. 19.00-20.00 – superwizja pracy z młodą osobą i rodziną w określonej sytuacji związanej z tematyką(zgłoszoną indywidualnie). Warsztaty szkoleniowe dla pracowników szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Decyduje kolejność zgłoszeń, liczba miejsc ograniczona.
Zapisy tel. 65 5122223, e- mail: agata.lakoma@koscian.eu