500+

Pierwszy okres, na który ustalono prawo do świadczenia wychowawczego kończy się z dniem 30 września 2017 r. Chcąc skorzystać ze świadczenia wychowawczego w nowym okresie, tj. od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r. należy złożyć nowy wniosek.

1. MIEJSCE I TERMIN WYDAWANIA WNIOSKÓW:
Dział Realizacji Świadczeń, Sekcja Świadczenia Wychowawczego przy ul. Bernardyńskiej 2, pok. 9 i 10,

do pobrania: www.ops.koscian.pl w zakładce „Rodzina 500+” – świadczenie wychowawcze (wzór wniosku zostanie udostępniony na stronie internetowej po podpisaniu przez Prezydenta RP ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin).


2. PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW:
1) termin i czas: od 1 sierpnia 2017 r. do 11 sierpnia 2017 r.  od poniedziałku do piątku od 7.00 do 16.00

2) termin i czas: od 14 sierpnia 2017 r.  poniedziałek od 8.00 do 16.00  od wtorku do piątku od 7.00 do 15.00


3) miejsce: Dział Realizacji Świadczeń – Sekcja Świadczenia Wychowawczego „Rodzina 500+”, ul. Bernardyńska 2, pok. 9 i 10 (główne wejście do byłego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza).


4) przyjmowane będą tylko wnioski wypełnione wraz z prawidłowo sporządzonymi dokumentami.


3. REALIZACJA:

1) realizacja wniosków złożonych do dnia 31 sierpnia 2017 r., w tym: ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, wypłata świadczenia nastąpi do 31 października 2017 r.

2) realizacja wniosków złożonych w okresie od 1 września 2017 r. do dnia 30 września 2017 r., w tym: ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, wypłata świadczenia nastąpi do 30 listopada 2017 r.

3) realizacja wniosków złożonych w okresie od 1 października 2017 r. do dnia 31 października 2017 r., w tym: ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, wypłata świadczenia nastąpi do 31 grudnia 2017 r. (ze spłatą za październik, listopad i grudzień).


UWAGA! Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami. Nie dokonuje się spłaty za miesiące od narodzin dziecka do złożenia wniosku.
PRZYPOMNIENIE świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko w rodzinie, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł, jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200,00 zł.


4. KONTAKT: tel. 65 537 15 58 oraz tel. kom. 669 290 918.