Komunikat Burmistrza Miasta Kościana z dnia 22 maja 2020 roku

Przekazuję Państwu bieżące informacje dotyczące sytuacji epidemiologicznej w Kościanie wraz z podejmowanymi przez Samorząd Miasta Kościana działaniami mającymi na celu ograniczenie negatywnych skutków epidemii choroby zakaźnej COVID-19.


1. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościanie przedstawiająca sytuację epidemiologiczną w mieście Kościan na godzinę 10:00 w dniu 22.05.2020 roku.

  • liczba osób objętych aktualnie nadzorem epidemiologicznym: 0
  • liczba osób objętych aktualnie kwarantanną: 11
  • liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu zakażenia COVID-19: 0
  • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim: 0

 

2. W związku z utrzymującą się w kraju sytuacją epidemiczną i koniecznością zapewnienia szczególnej ochrony zarówno pacjentom jak i pracownikom, SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie zwraca się z prośbą o wsparcie. Pomocy można udzielić poprzez stronę WWW.WSPARCIEDLASZPITALA.PL na stronie należy kliknąć zakładkę „POZNAJ AKTUALNE POTRZEBY SZPITALI” i wyszukać: SP ZOZ OŚRODEK REHABILITACYJNY W KOŚCIANIE. Wsparcie dotyczy zakupu następujących artykułów: rękawiczek jednorazowych, mat dezynfekcyjnych wraz z płynem do nasączania, maseczek medycznych, przyłbic, termometrów bezdotykowych, środków do dezynfekcji, fartuchów medycznych, komory do dezynfekcji, lamp bakteriobójczych, generatora ozonu, zmgławiacza, filtrów do półmasek oraz ciśnieniomierzy. Koordynator ze strony Ośrodka – Kamila Nowak telefon 885 215 480, e-mail kamila.nowak@or.koscian.pl Koordynator społeczny – Aleksander Dobraś telefon 691 460 067, e-mail dobras.aleksander@wp.pl. Za udzieloną pomoc będę bardzo wdzięczny.

 

3. Otrzymałem z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informację o ulgach dla przedsiębiorców z ZUS w ramach Tarczy 3.0 Zainteresowanych proszę o zapoznanie się z opublikowanym materiałem:
https://koscian.pl/Ulgi_dla_przedsiebiorcow_z_ZUS_w_ramach_Tarczy_3.0_,16318.html

 

4. Od 1 czerwca planowane jest wznowienie działalności Punktu Opieki Dziennej „Kościańskie Stacyjkowo” Funkcjonowanie placówki będzie ograniczone i ściśle dostosowane do wytycznych zgodnych z nowymi zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w trakcie epidemii COVID-19. „Kościańskie Stacyjkowo” będzie dostępne tylko dla dzieci, które wcześniej korzystały z jego opieki. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 65 512 22 23.

 

5. Od 25 maja szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kościan, rozpoczną prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach 1-3. Zajęcia będą się odbywały zgodnie z zaleceniami GIS, MZ i MEN, uwzględniając możliwości kadrowe i lokalowe szkoły. Szczegółowe informacje można uzyskać, kontaktując się bezpośrednio z jednostką oświatową, do której uczęszcza Państwa dziecko.

 

Przed nami weekend, proszę Państwa o odpowiedzialne i przemyślane postępowanie. Epidemia cały czas trwa, dlatego musimy zachowywać bezpieczną odległość, zakrywać usta i nos oraz przestrzegać obowiązujących zasad sanitarnych.

 

Z wyrazami szacunku
Burmistrz Miasta Kościana
Piotr Ruszkiewicz