Konferencja prasowa "Taksówki dla seniora w Kościanie"

W dniu 10 sierpnia 2018 roku w gabinecie Burmistrza Miasta Kościana odbyła się konferencja prasowa, podczas której przedstawiono założenia pilotażowego programu „Taksówka dla seniora w Kościanie”.

W konferencji uczestniczyli Burmistrz Miasta Kościana Michał Jurga, Zastępca Burmistrza Maciej Kasprzak oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Kościana Piotr Ruszkiewicz. W takcie konferencji przedstawione zostały podobne programy funkcjonujące już w innych samorządach oraz podstawowe zasady programu opracowanego dla mieszkańców miasta Kościana.

Do podstawowych założeń programu należą:
- adresatami są wyłącznie mieszkańcy Kościana mający ukończone 70 lat,
- zgłoszenia przejazdu będzie mógł dokonać zarówno senior jak i w jego imieniu członek rodziny lub opiekun,
- zgłoszenie przejazdu musi nastąpić nie później niż trzy dni robocze przed planowanym terminem przejazdu,
- zgłoszenia przyjmowane będą od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach od 10:00 do 18:00.


Etap pilotażowy programu potrwa 3 miesiące, a jego rozpoczęcie planowane jest na koniec września bieżącego roku. Realizatorem projektu będzie podmiot wyłoniony w konkursie, gdzie jednym z kryteriów jest cena. Maksymalna kwota przeznaczona na konkurs to 20 000 zł
Szczegóły programu znajdują się w Zarządzeniu Burmistrza Miasta Kościana nr 678/18 z dnia 3.08.2018.

http://bip.koscian.pl/koscianm/zasoby/files/ek/ania_L/taxi_zarzadzenie.pdf