Programy UE

"MOBILNY URZĘDNIK" dla mieszkańców Kościana

Informujemy, że istnieje możliwość załatwienia sprawy urzędowej w miejscu zamieszkania!

Program skierowany jest dla osób o specjalnych potrzebach tj.:

osób 65+, osób zależnych 15+, osób z niepełnosprawnościami, opiekunów faktycznych osób zależnych, opiekunów pieczy zastępczej, którzy maja problem z dotarciem do urzędu.

Zgłoszenia można dokonać:

  • telefoniczne w Biurze Obsługi Interesanta  pod numerem 65 512 14 66 lub 65 512 11 11 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu 
  • wysyłając e-maila ze zgłoszeniem sprawy na adres e-mail: koscian@koscian.pl
  • poprzez skrzynkę e-Puap:  /UMKOSCIAN/SkrytkaESP
  • za pośrednictwem osoby trzeciej

 

W zgłoszeniu należy krótko wyjaśnić czego dotyczy sprawa, a także podać imię  i nazwisko, adres oraz numer telefonu do kontaktu. Pracownik Urzędu Miejskiego Kościana skontaktuje się z mieszkańcem aby ustalić sposób załatwienia sprawy  i dogodny dla osoby zgłaszającej termin wizyty (wyłącznie w godzinach pracy Urzędu i na terenie miasta Kościana).

Mobilny Urzędnik dostarczy potrzebne dokumenty do domu i pomoże w ich wypełnieniu, udzieli wyjaśnień w odniesieniu do procedury administracyjnej związanej z usługą. Wszelkie inne dokumenty wymagane do dołączenia w ramach procedury mieszkaniec ma obowiązek zgromadzić samodzielnie.

Mobilny Urzędnik nie będzie pobierał żadnych opłat, podatków i innych należności.

Zachęcamy do skorzystania z usługi.


Z uwagi na trwającą epidemię choroby zakaźnej SARS- CoV-2 z usługi nie mogą skorzystać Klienci, którzy podlegają obowiązkowej izolacji (dotyczy także sytuacji, w której osoba przebywająca z Klientem w jednym gospodarstwie domowym podlega obowiązkowej izolacji z powodu zakażenia lub kwarantanny).