Nowy przedsionek przy siedzibie OPS w Kościanie

Inwestycja obejmowała budowę nowej sieci wodociągowej w ulicy Sądowej, prace rozbiórkowe przedsionka i pochylni wraz ze schodami zewnętrznymi, wykonanie fundamentów pod nowy przedsionek wraz ze studniami fundamentowymi, budowę nowego przedsionka w miejscu pierwotnego ze schodami zewnętrznymi i podnośnikiem dla osób niepełnosprawnych oraz prace brukarskie – odtworzenie nawierzchni ulicy Sądowej.

Kosz inwestycji wyniósł: 362 481,00 zł.