Obwieszczenie - lokale wyborcze

W zał. publikujemy obwieszczenie Burmistrza Miasta Kościana z dnia 10 września 2019 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

UWAGA 

W związku z remontem Ratusza, przeniesiono siedzibę Obwodowej Komisji Wyborczej do Cechu Rzemiosł Różnych ul. Rzemieślnicza 2 w Kościanie.

Pełna treść obwieszczenia w zał.