Programy UE

Podpisanie umowy na rewitalizację "Łazienek"

W dniu 14 października Burmistrz Piotr Ruszkiewicz podpisał umowę na rewitalizację terenu kościańskich „Łazienek”. Wykonawcą będzie firma Matejko Development sp. z o.o.

 

Przebudowa i zagospodarowanie Łazienek obejmuje:

•        rozbiórkę boisk sportowych z asfaltu i tartanu,

•        budowę wielopiętrowych układów zieleni,

•        ukształtowanie góry „Ferfeta”

•        niwelację terenu,

•        budowę elementów małej architektury,

•        umocnienie skarp.

Na Łazienkach zostanie wykonana zieleń w formie wielopiętrowych układów od warstwy wysokiej, którą budują drzewa (14 gatunków), przez warstwę podszytu (28 gatunków krzewów) i warstwę zieleni niskiej, okrywowej (30 gatunków bylin, traw, turzyc i 2 pnącza) oraz obszary tworzące łąki kwietne i trawniki prowadzone i uprawiane ekstensywnie, które są miejscem atrakcyjnym i dogodnym dla rozwoju i życia rodzimych ptaków, owadów i drobnych ssaków.

Łąki kwietne, trawniki ekstensywne, byliny, krzewy i drzewa kwitnące zaprojektowane na danym terenie będą sprzymierzeńcami pożytecznych owadów, ponieważ zapewniają im miejsce do rozmnażania i schronienia, stanowić będą również źródło pokarmu.

W celu urozmaicenia rzeźby terenu i zróżnicowania warunków siedliskowych zaprojektowano kilka pagórków o maksymalnej wysokości do 90cm, które porastać będą rośliny o gęstym i zwartym systemie korzeniowym, zabezpieczającym nasypy przed erozją. Bedzie to obszar ukształtowany w sposób zbliżony do naturalnych pagórków nizinnych, istotnie podnoszący różnorodność biologiczną.

Koszt inwestycji wyniesie 1.822.564,75 zł. Wykonawca ma 19 tygodni ma wykonanie prac.

Inwestycja zostanie dofinansowana kwotą ponad 1,5 mln zł ze środków UE w ramach projektu „Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego etap VI” w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Szczegółowy opis inwestycji w załaczonych plikach.

Banner - flaga Unii Europejskiej oraz logo Funduszy Europejskich
Banner - flaga Unii Europejskiej oraz logo Funduszy Europejskich