Programy UE

Powstaniec Wielkopolski na obradach Rajców miejskich

Na czwartkowe obrady miejskich Rajców Grodu nad Obrą wtargnął Powstaniec Wielkopolski z wezwaniem do stawienia się do powstania.

Wręczył karty mobilizacyjne Przewodniczącemu Rajców Piotrowi Ruszkiewiczowi i Burmistrzowi Michałowi Jurdze. Z hasłami „Walczmy o wolną Polskę, wolną Wielkopolskę, wyzwólmy Kościan” nawoływał rajców do włączenia się do czynu wyzwoleńczego.
Zaprosił wszystkich do uczestnictwa w drugiej edycji gry miejskiej pn. „Kryptonim Wolność”, która odtwarza historię zdobycia broni z niemieckiego arsenału usytuowanego w szpitalu psychiatrycznym w Kościanie w nocy z 29 na 30 grudnia 1918 roku przez grupę nastoletnich harcerzy z kościańskiej Rezerwy Skautowej im. Jana III Sobieskiego i wyzwolenia przez nich miasta. Odbędzie się w 94. rocznicę rozejmu w Trewirze 16 lutego 2013r. w centrum miasta.
Więcej o grze i rekrutacji na stronie www.gramiejska.koscian.pl.
Informacje także na plakatach i w Punkt w Wydziale Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Urzędu Miejskiego Kościana tel. 065 5126217, pok. 200.