Programy UE

14 marca 2024

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Zachodniej w Kościanie

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ul. Zachodniej w Kościanie. Materiały w załączniku.