Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Informujemy, że z dniem 1 lipca 2015 roku Związek Międzygminny Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT w Czempiniu uruchamia Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK z którego bezpłatnie korzystać mogą wszyscy mieszkańcy Kościana.

PSZOK  usytuowany jest w miejscowości Bonikowo na terenie dawnego składowiska odpadów.

PSZOK będzie czynny  w następujące dni tygodnia:

-  w środy  od  10.00- 16.00

- w soboty  od - 8.00 - 16.00

Odpady na PSZOK będą przyjmowane  od mieszkańców zgodnie z  obowiązującym regulaminem załączonym poniżej.

Jednocześnie informujemy, że dotychczasowy system odbioru odpadów segregowanych oraz wielkogabarytowych obowiązujący w Kościanie nie ulegnie zmianie.

Regulamin PSZOK w załączniku.