Programy UE

20 marca 2024

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia

ZARZĄDZENIE NR 1013/24 BURMISTRZA MIASTA KOŚCIANA z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadań publicznych Gminy Miejskiej Kościan