Śladami Kościańskiej Rezerwy Skautowej w 100-lecie akcji "Wolność"

29 grudnia 1918 roku o godz. 23:00 rozpoczęła się akcja o kryptonimie „Wolność”, która wyzwoliła Kościan. Dokładnie w jej 100-lecie, w sobotę 29 grudnia 2018 roku o godz. 23:00 zrekonstruowany został jej przebieg.

Spotkanie rozpoczęło się w Ratuszu, w miejscu z którego wyruszyli skauci. Mieszkańcy, którzy przybyli na spotkanie zostali podzieleni na mniejsze grupy i uczestniczyli w krótkim spotkaniu podczas którego przedstawiona została historia akcji skautów, zwiedzili w Muzeum Regionalnym w Kościanie wystawę : "Ziemia Kościańska w Powstaniu Wielkopolskim. W setną rocznicę grudniowego zrywu" oraz obejrzeli film przedstawiający historię Powstania Wielkopolskiego na Ziemi Kościańskiej. Następnie wraz z rekonstruktorami wszyscy udali się na teren dawnego pruskiego garnizonu, gdzie przedstawiona została rekonstrukcja akcji skautów o kryptonimie - „Wolność".

Wydarzenie trwało ok 1,5 godziny, zakończyło się złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy pod Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich na Placu Ignacego Paderewskiego. Na zakończenie Burmistrz Miasta Kościana Piotr Ruszkiewicz wraz z Zastępcą Maciejem Kasprzakiem rozdali przybyłym rozety i trefle powstańcze.


Więcej informacji na temat historii wyzwolenia Kościania:

https://koscian.pl/Wyzwolenie_Kosciana.html

Więcej informacji na temat Stowarzyszenia imienia "Kościańskiej Rezerwy Skautowej":

https://www.facebook.com/KoscianskaRezerwaSkautowa/