Programy UE

Polski Związek Niewidomych. Koło Kościan

Polski Związek Niewidomych. Koło Kościan

ul. Wały Żegockiego 2
64-000 Kościan
(nr. tel. 519 - 514 -188) - prywatny telefon przewodniczącej związku.

Nr KRS 0000074145 

Godziny urzędowania: pierwsza środa miesiąca godz. 10-12
Forma prawna organizacji: Stowarzyszenie
Ilość członków: 105

Polski Związek Niewidomych - Koło Kościan posiada status organizacji pożytku publicznego w pojęciu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

W skład zarządu stowarzyszenia wchodzą:

  1. Prezes Zarządu - Sabina Tomczak (nr. tel. 519 - 514 -188)
  2. Zastępca Prezesa - Halina Matuszewska
  3. Sekretarz - Patrycja Walenciak
  4. Skarbnik - Mirosława Szyguła
  5. Członek Zarządu - Maria Kornelia Wojciechowska Witaszak

Cele i zadania statutowe stowarzyszenia:

  1. Związek zrzesza osoby niewidome i słabo widzące, w celu ich społecznej integracji, rehabilitacji, ochrony interesów zawodowych, ekonomicznych i społecznych, przeciwdziuała ich dyskryminacji.
  2. Związek reprezentuje swoich członków wobec organów naczelnych państwa, administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz innych instytucji.