Programy UE

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami W Polsce

Oddział w Kościanie

KRS 0000154454

tel. 727485887, 725944823

Nr konta: 47 8666 0004 0101 5135 2000 0001

www.koscian.toz.pl

https://www.facebook.com/TOZKoscian/?locale=pl_PL