Programy UE

Gerard de Bruin

Gerardus Jacobus de Bruin urodził się 26 stycznia 1935 roku w Rotterdamie, gdzie mieszkał ze swoimi rodzicami i dwiema siostrami.

Po uzyskaniu średniego wykształcenia pracował przez pewien okres w cukierni, następnie w ubezpieczalni, gdzie zajmował się wyceną strat spowodowanych wypadkami, pełnił tam funkcję kierownika departamentu. W 1975 r. rozpoczął pracę w Społecznej Służbie Zdrowia jako specjalista od zatrudnienia pełniąc funkcję biegłego przy podejmowaniu decyzji o nieprzydatności do pracy i przejściu na rentę zdrowotną.

Do 1966 roku Pan Gerard wraz z rodziną mieszkał w Rotterdamie, następnie przeprowadził się do Krimpen a/d IJssel, gdzie mieszka do tej pory.

Od wczesnej młodości Pan Gerard był członkiem YMCA (Związek Chrześcijańskiej Młodzieży Męskiej).

Przez wiele lat prowadził niedzielną szkołę kościelną w Rotterdamie i w Krimpen a/d IJssel oraz był w Zarządzie Komitetu Szkół Chrześcijańskich w Krimpen a/d IJssel. Podczas pełnienia funkcji diakona w ,,Wingerd’’ (kościół protestancki w Krimpen a/d IJssel), rozpoczął wraz z grupą kilku osób ekumeniczną akcję ,,Krimpen-Kościan’’ (rok 1981). Przez wiele lat kierował licznymi o różnym charakterze akcjami pomocy dla mieszkańców Kościana. Dał się wszystkim poznać jako wypróbowany przyjaciel.

Uchwałą nr XII/128/91 z dnia 1 października 1991 roku Rada Miejska Kościana nadała Panu Gerardowi de Bruin, prekursorowi współpracy pomiędzy gminą Krimpen a/d IJssel i Miastem Kościanem, wielkiemu przyjacielowi mieszkańców miasta, Honorowe Obywatelstwo Miasta Kościana.