Programy UE

Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 z salą gimnastyczną w Kościanie

Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST i ich związki. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. 

W ramach Programu zostanie zrealizowana Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 z salą gimnastyczną w Kościanie. Łączna wartość inwestycji to 7.445.756,11 zł, 95% dofinansowania w wysokości 7.073.468,30 zł pochodzi ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, pozostałe ze środków własnych.

Zakres inwestycji obejmuje roboty branży elektrycznej, sanitarnej, ogólnobudowlanej i roboty wykończeniowe w budynku głównym szkoły oraz budynku sali gimnastycznej, które dotyczą między innymi modernizacji instalacji elektrycznej, instalacji centralnego ogrzewania wraz ze źródłem ciepła, instalacji wentylacji mechanicznej oraz instalacji wody zimnej i ciepłej, a także wymiany stolarki okiennej budynku głównego oraz okien i drzwi wejściowych, drzwi wiatrołapów w sali gimnastycznej, ocieplenia ścian zewnętrznych oraz wykonania izolacji dachu budynku sali gimnastycznej. Ściany fundamentowe otrzymają izolację termiczną i przeciwwodną.

Tablica informacyjna - wersja graficzna prezentowanej informacji.
Tablica informacyjna - wersja graficzna prezentowanej informacji.