Programy UE

Kościan Dziękuje 1998-2007

Lp.

Odznaczony

Zasługi

Data wręczenia

Nazwa / nr dokumentu

1.

Obrzańska Spółdzielnia Mleczarska w Kościanie

za sukcesy rynkowe

1998.06.03

uchwała 1136/98 Zarządu Miasta

2.

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Kościanie

za kultywowanie tradycji

1998.09.09

uchwała 1231/98 Zarządu Miasta

3.

Gmina Alzey

z okazji 10-lecia współpracy z Kościanem

2000.06.01

uchwała 201/XIX/2000 Rady Miejskiej Kościana z 06.04.2000 r

4.

Teresa Nadobnik

za wieloletnią działalność charytatywną

2003.06.13

akt nadania Burmistrza Miasta Kościana

5.

Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie

z okazji 110-lecia

2003.06.06

akt nadania Burmistrza Miasta Kościana

6.

Cech Rzemiosł Różnych w Kościanie

z okazji 50-lecia

2003.11.05

akt nadania Burmistrza Miasta Kościana

7.

Ochotnicza Straż Pożarna w Kościanie

z okazji 130-lecia

2004.06.18

akt nadania Burmistrza Miasta Kościana

8.

Polmozbyt Sp. J.

z okazji otrzymania certyfikatów „Najwyższa Jakość” i „HIT 2003”

2004.04.01

akt nadania Burmistrza Miasta Kościana

9.

Elektro-WAT Sp. z o.o.

z okazji otrzymania certyfikatów „Najwyższa Jakość” i PN – EN ISO 9001-2000

2004.04.01

akt nadania Burmistrza Miasta Kościana

10.

Klub Sportowy „Kobra Jass” Kościan

za wielokrotne sukcesy sportowe

2004.06.18

akt nadania Burmistrza Miasta Kościana

11.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie

za wieloletni trud i poświęcenie kadry szpitala

2005.05.31

akt nadania Burmistrza Miasta Kościana

12.

Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej

za wieloletnie badania historii Kościana

2005.05.31

akt nadania Burmistrza Miasta Kościana

13.

Bernarda Stevenson

z okazji 15-lecia współpracy między Kościanem i Krimpen – w podziękowaniu za inicjatywę nawiązania i utrzymywanie przez 15 lat tej współpracy.

2005.06.17

akt nadania Burmistrza Miasta Kościana

14.

Andreas Boon

z okazji 15-lecia współpracy między Kościanem i Krimpen – w podziękowaniu za inicjatywę nawiązania i utrzymywanie przez 15 lat tej współpracy.

2005.06.17

akt nadania Burmistrza Miasta Kościana

15.

Gerardus Jacobus de Bruin

z okazji 15-lecia współpracy między Kościanem i Krimpen – w podziękowaniu za inicjatywę nawiązania i utrzymywanie przez 15 lat tej współpracy.

2005.06.17

akt nadania Burmistrza Miasta Kościana

16.

Hendrik Bouwman

z okazji 15-lecia współpracy między Kościanem i Krimpen – w podziękowaniu za inicjatywę nawiązania i utrzymywanie przez 15 lat tej współpracy.

2005.06.17

akt nadania Burmistrza Miasta Kościana

17.

Cornelis Jan Timmers

z okazji 15-lecia współpracy między Kościanem i Krimpen – w podziękowaniu za inicjatywę nawiązania i utrzymywanie przez 15 lat tej współpracy.

2005.06.17

akt nadania Burmistrza Miasta Kościana

18.

Willem Johan Slooff

z okazji 15-lecia współpracy między Kościanem i Krimpen – w podziękowaniu za inicjatywę nawiązania i utrzymywanie przez 15 lat tej współpracy.

2005.06.17

akt nadania Burmistrza Miasta Kościana

19.

Ks. Czesław Bartoszewski, Dziekan Dekanatu Kościańskiego, Proboszcz Parafii Farnej p.w. NMPW w Kościanie

za podejmowane działania

2005.06.17

akt nadania Burmistrza Miasta Kościana

20.

Jan Pawlak

za aktywną działalność w organizacjach pozarządowych i gospodarczych

2005.10.04

akt nadania Burmistrza Miasta Kościana

21.

Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Kościanie

z okazji 100-lecia

2005.10.21

akt nadania Burmistrza Miasta Kościana

22.

Mieszkańcy Kościana

za wkład w budowę społeczeństwa obywatelskiego

2006.10.26

akt nadania Burmistrza Miasta Kościana

23.

I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga w Kościanie

za wieloletni trud i poświęcenie kadry szkoły

2006.10.26

akt nadania Burmistrza Miasta Kościana

24.

Michał Głyda

z okazji 45-lecia pracy zawodowej

2007.04.13

akt nadania Burmistrza Miasta Kościana