Programy UE

Kościan Dziękuje 2017

Kapituła Nagrody „KOŚCIAN DZIĘKUJE”, na posiedzeniu w dniu 5 kwietnia 2017 roku wyłoniła laureata. Statuetką „KOŚCIAN  DZIĘKUJE” uhonorowana została jedna osoba, zasłużona dla miasta Kościana.

- Prof. Bogusław Polak za wybitny wkład w badania nad znaczeniem Kościana i jego mieszkańców w dziejach oręża polskiego.

Wręczenie Nagrody „KOŚCIAN DZIĘKUJE” miało miejsce podczas Uroczystej Sesji Rady Miejskiej Kościana inaugurującej XXXI Dni Kościana, w dniu 2 czerwca 2017 r.

Laureat Kościan Dziękuje 2017:

Prof. Bogusław Polak – profesor tytularny nauk humanistycznych: specjalności historia najnowsza, historia wojskowości, archiwistyka, politologia, wybitny polski historyk, znawca dziejów oręża polskiego. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie. W Kościanie mieszkał przez wiele lat, tutaj też podjął pierwsze badania historyczne. Wspólnie z Piotrem Bauerem zajął się tematyką Powstania Wielkopolskiego. Pracę magisterską pt. „Ziemia Kościańska w Powstaniu Wielkopolskim” obronił na UAM w Poznaniu. Z uwagi na nieprzychylne nastawienie władz Poznania do tematyki powstańczej przeniósł wraz z przyjaciółmi ośrodek badań o powstaniu do Kościana. Stworzył wraz z innymi kościańską szkołę badań Wielkopolskiego Czynu Zbrojnego.

Zorganizował i kontynuuje w Kościanie bardzo liczne sesje historyczne, dotyczące Powstania Wielkopolskiego, w których uczestniczyli naukowcy z kraju i zagranicy. Pod jego redakcją ukazały się liczne publikacje dotyczące Ziemi Kościańskiej i Kościana m.in. pisemne opracowanie dotyczące dziejów sportu w Kościanie i historia Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie i jego absolwentów. W 1988 roku współtworzył zespół badawczy dotyczący zbrodni katyńskiej z siedzibą w Kościanie. Pan Profesor na każdym kroku podkreśla swoje związki z Kościanem i Ziemią Kościańską. A dla ogromnej rzeszy młodych i starszych historyków jest prawdziwym mistrzem, wprowadzając w dzieje polskiego oręża oraz propagując piękno i bogactwo historyczne miasta i Ziemi Kościańskiej.